chương 3 tiếp theo _ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC, MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC- SỰ BỀN VỮNG & ĐỔI MỚI

0
6Quản Trị Học, kỷ nguyên mới của quản trị, new era of management, tham khảo sách richard. Daft ).
Mục tiêu:
Hiểu được khái niệm và vai trò của việc nghiên cứu môi trường
Giải thích được khái niệm môi trường tổng quát và phác thảo được các yếu tố chính của nó
Phân biệt giữa khái niệm môi trường đặc thù và môi trường tổng quát, đồng thời mô tả được các yếu tố chính của môi trường đặc thù
Hiểu được hai quan điểm về mối quan hệ của môi trường và tổ chức: quan điểm môi trường dân số và các quan điểm nguồn lực, môi trường trong việc tạo lợi thế cạnh tranh.
Giải thích sự thay đổi của môi trường tác động vào tổ chức như thế nào
Mô tả những phương thức mà tổ chức sử dụng để quản trị môi trường.
Hiểu được sự gắn kết quan trọng của môi trường tổ chức với phát triển bền vững.
Xác định sự cần thiết phải đổi mới và sống còn đối với tổ chức.

Nguồn: https://rodiziodirectory.com

Xem thêm bài viết khác: https://rodiziodirectory.com/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here