Cuộc Sống Đức| Người Đức bảo vệ môi trường như thế...

32
"Sau này chúng ta sẽ có tất cả, chỉ là không có một môi trường xanh" . Trái đất nóng dần lên, tầng Ozone bị thủng, tia cực tím mạnh,...

# 177. Livestream Coronavirus Update 04/08/2020 – Chúng ta học được...

20
Nội dung: Nhắc về Bệnh Covid-19 và Virus Sars-Cov-2 1. Thống kê và xu hướng - World Stats - US Khi nào là đỉnh dịch? 2. Dr Fauci và Xã hội -...