Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa

0
6Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa

Bảo vệ rừng và môi trường. Kênh Truyền thông giữa doanh nghiệp và báo chí.
Liên hệ hợp tác, quảng báo, truyền thông tư vấn.
Chuyên đề được thực hiện:
+ Cơ quan Tạp Chí bảo vệ Rừng và Môi trường:
+ Chỉ số tạp chí khoa học:
+ Nhóm tác giả:

– baovemoitruon.vifa@gmail.com

Bản quyền sử dụng tư liệu:
+

Nguồn: https://rodiziodirectory.com

Xem thêm bài viết khác: https://rodiziodirectory.com/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here