TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÀM LONG

0
6I. Giới thiệu về TT Hàm Long
Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Công tác xã hội Hàm Long (Trung tâm Hàm Long – HLC) là tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-LHHVN ngày 29/2/2016 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN số A – 1554 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 25/3/2016 và được cấp lại ngày 08/9/2017 trên cơ sở điều chỉnh địa chỉ trụ sở văn phòng của Trung tâm ghi trong giấy phép đã đăng ký.

Trung tâm Hàm Long hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ngày 21 tháng 10 năm 2015; và Điều lệ của Trung tâm Hàm Long đã được Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt ngày 29 tháng 02 năm 2016.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm bao gồm:

1. Nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực công tác xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và phát triển tổ chức, hệ thống quản lý; chăm sóc sức khỏe cộng đồng dễ bị tổn thương; và tiến hành các nghiên cứu xã hội khác;

2. Thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ: tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, nâng cao năng lực cho cộng đồng tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc thể chất và tinh thần cho cộng đồng dễ bị tổn thương và chịu rủi ro thiên tai;

3. Hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

II. Tin tức- sự kiện

1. Lễ ra mắt TT và Hội thảo

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Trung tâm Hàm Long đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm và Hội thảo “Đáp ứng của cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: kế hoạch và giải pháp đến năm 2020” vào ngày 15/9/2017 tại Hội trường Khách sạn Hương Giang, Thành phố Huế.

Trong dịp này, Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chính thức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Hàm Long đến các cơ quan ban ngành chức năng của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan, các tổ chức xã hội và xác định rõ phương hướng hoạt động, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Tại Hội thảo, Trung tâm Hàm Long, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các đối tác và các bên liên quan trình bày các tham luận, nghiên cứu và chia sẻ định hướng hoạt động, các lĩnh vực can thiệp, thảo luận các vấn đề quan tâm, dự thảo khung kế hoạch hoạt động đến năm 2020 về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Lễ công bố thành lập Trung tâm và Hội thảo lần đầu tiên do Trung tâm Hàm Long tổ chức đã nhận được sự quan tâm tích cực của rất nhiều cơ quan ban ngành chức năng của Nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương, các tổ chức tôn giáo, các đối tác tại vùng dự án, tổ chức tài trợ nước ngoài, vv. Trung tâm cũng đã nhận được các bài báo cáo, tham luận của các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, đại diện các tôn giáo, các đơn vị đối tác, vv. Đây là tiền đề và là động lực cho Trung tâm tổ chức các Hội thảo quốc gia liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới.

2. Lễ tổng kết hoạt động năm 2017

Nhằm đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Trung tâm; chia sẻ về công tác điều phối và kết quả phối hợp triển khai thực hiện dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo” năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Công tác xã hội Hàm Long tổ chức Lễ tổng kết và định hướng kế hoạch năm 2018 vào chiều 27/12/2017 tại Hội trường Khách sạn Hương Giang.

Đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương như Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vv..

Nguồn: https://rodiziodirectory.com

Xem thêm bài viết khác: https://rodiziodirectory.com/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here